Deerlijk

Zitting van 10 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Jaarrekening 2020 - kennisname en verzoek agendering

gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 3 maart 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Harelbekestraat 15 - recht van overgang - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Kleine Brandstraat – ’s Gravenstraat – Deerlijkstraat – heraanleg asfaltverharding en plaatselijke vernieuwing fundering - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Personeel - dienstvrijstelling voor vaccinatie - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Verslag politiecollege - kennisname

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Beslissingen algemeen directeur - februari 2021 - kennisname

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Aanstelling data protection officer (DPO) & samenstelling informatieveiligheidscel - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Cultuur - deelname livestream Cultuurconnect - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

OMV 2020.206 - Wafelstraat 41 - beslissing - aktename

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

OMV 2020_244 - Vichteknokstraat 11 - beslissing

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

OMV 2020_220 - Wijmelbeekstraat 15 - beslissing

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

OMV VKW2020_11 - Kaderstraat 2, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Klokkestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, Windhalmlaan 25 en 27 - beslissing

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Attest van verdeling - Waregemstraat 502/506 - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 - bezwaren via Riopact - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

De Lijn - centrum Deerlijk - kennisname reiswegen -  goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Kernverfraaiing - premiereglement - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Rapportering visum en debiteurenbeheer 2020 - kennisname

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Dossierkosten huwelijk - vrijstelling - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Lokaal overleg kinderopvang - samenstelling, statuten en huishoudelijk regelement - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Rapport organisatiebeersing 2020 - kennisname en verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Huwelijk - plaatsen foodtruck - weigering

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Premiereglement aankoop duurzaam materiaal voor jeugdbewegingen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Premiereglement renovatie- en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Radio Gaveromroep - nominatieve toelage - agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

OMV 2020_213 - Waregemstraat 564 - beslissing

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Waregem - GRUP Sprietestraat - voorontwerp - adviesvraag plenaire vergadering

Publicatiedatum: 10/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 MAART 2021

Gemeenteraad van 25 maart 2021 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/03/2021