Deerlijk

Zitting van 31 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 24 maart 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Abonnement Subsidiemanager - gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Heraanleg fietspad Otegemse steenweg - lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te nodigen firma's - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Maaien bermen en grachten 2021 met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging van 2 x 1 jaar - gunning - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Selectieprocedure directeur De KIM - afsluiting kandidatuurstellingen - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Deskundige mobiliteit en omgeving (B1-B3) - vacantverklaring - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Zwemlessen en watergewenning - april tot en met december 2021 - aanstelling lesgevers - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

ACV West-Vlaanderen - zichtbaarheidscampagne - toelating - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Onderwijs - overeenkomst noodopvang met de Vrije Basisschool Sint-Lodewijk voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Onderwijs - overeenkomst noodopvang met de Vrije Basisschool Belgiek voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Onderwijs - overeenkomst noodopvang met Vrije Basisschool Deerlijk voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Onderwijs - overeenkomst noodopvang met GO Basisschool De Driesprong voor de organisatie van noodopvang van 29 maart tot en met 2 april 2021 - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Corona - contacttracing W13 - verlenging terbeschikkingstelling personeel - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Aanvraag speelstraat -  Broelstraat en Sint-Pietersabdijstraat - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Verkoop piano's - verlenging verkoopperiode - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV 2021_52 - Driesknoklaan - melding bronbemaling - aktename

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV 2020.184 - Kleine Brandstraat 101 - beslissing deputatie - aktename

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Kapvergunning - Stationsstraat 129 - rooien van een hoogstammige boom - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV 2021_6 - Vrijputstraat 9 - beslissing

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV 2021_5 - Wonsheimstraat 13 - beslissing

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV 2020_254 - De Cassinastraat 65 - beslissing

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV 2021_11 - Stationsstraat 367 - beslissing

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV 2021_24 - Nijverheidslaan 38 - advies aan POVC

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Jaarvergunningen 2021 - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Premie zwerfvuilactie - Jin Scouts & gidsen - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Woonwijs - werkjaar 10 - jaarverslag en jaarrekening - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Overleg Centraal Kerkbestuur en gemeentebestuur - verslag van 10 maart 2021 - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Centraal Kerkbestuur - verslag van 8 maart 2021 - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Grafconcessie - nominatieve uitbreiding en bijzetting - aktename

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

GAS - jaarrapport 2020 - kennisname

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

Participatief webplatform 30 % minder - goedkeuring

Publicatiedatum: 31/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 MAART 2021

OMV VK2021_2 - Klaroenstraat/Luistraat - bijstelling verkaveling - advies aan Provincie

Publicatiedatum: 31/03/2021