Deerlijk

Zitting van 03 MAART 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 24 februari 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Woonproject Sneppe - opname in het openbaar domein - principieel akkoord - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Schadegeval op parking nabij werkplaats personeelslid - tussenkomst bestuur - standpunt - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Onafhankelijke raadsleden - vertegenwoordiging in gemeenteraadscommissies - negatief standpunt - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Corona werkgroep - verslag van 23 februari 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Zwembad - offertes en raamcontracten - 2021 - week 9 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Animatorenvergoedingen gemeentelijk speelplein - krokusvakantie 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Techniekacademie - verplaatsing en bundeling lessen naar paasvakantie 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Cultuur - verkoop piano's en dj-materiaal - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel grote schoonmaak juli/augustus -

goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Projectstuurgroep - samenstelling - verzoek agendering GR

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Rapportering doelgroepwerknemers 2020 - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Attest van verdeling - Stationsstraat 130 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

OMV 2020_236 - Fabrieksstraat 22 - beslissing

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

OMV 2020_211 - Ketsersstraat 31 - beslissing

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

OMV 2020.203 - Windhalmlaan 26 - administratieve lus - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Actief schuldbeheer - omzetting indekking van 2 leningen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Nieuwe straten verkaveling innewaarts Tapuitstraat - naambepaling - sluiting openbaar onderzoek - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Corona-relanceplan - coronanoodfonds - aanvragen

 

Publicatiedatum: 03/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 03 MAART 2021

Schepen Paul Vanaverbekestraat - omgevingsaanleg - standpunt  - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 03/03/2021