Deerlijk

Zitting van 19 JUNI 2024

 

Bij aanvang van deze zitting vindt een toelichting plaats door Leiedal met betrekking tot de Woonkaart en de bijhorende visie hieromtrent.

Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 12 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.2. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.3. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal als aankoopcentrale aangaande de 'Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving' - afname InTouch - verzoek tot agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.4. Raamovereenkomst levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk camerabewakingssysteem en bijhorende data gerelateerde diensten van stad Kortrijk - toetreding en afname - verzoek tot agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.5. Doorlichting verzekeringsportefeuille - deelname opdracht stad Harelbeke - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.6. Expert omgeving (B4-B5) - afsluiting kandidaturen en uitslag selectieprocedure - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.7. Zomerkampen 2024 - aanstelling begeleiders - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.8. Administratief medewerker ruimte - vervanging wegens moederschapsverlof - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.9. Technisch assistent wegen en water (D1-D3) - vacantverklaring + aanstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.10. VIVUS - algemene vergadering van 25 juni 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.11. Vrije Tijd - Evaluatie projectpremie René Declercqgenootschap - uitbetaling tweede schijf - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.12. Feestelijkheden - straatfeest Heulselaan - 24 augustus 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.13. Feestelijkheden - Straatfeest - Heulselaan - 24 augustus 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.14. Feestelijkheden - Straatfeest - Tulpenlaan - 28 juni 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.15. Feestelijkheden - straatfeest Vlasgaard - 30 augustus 2024 - vaststelling tijdelijk politiereglement op het verkeer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.16. Feestelijkheden - Straatfeest - Vlasgaard - 30 augustus 2024 - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.17. LO/BBO - bijdrage aan scholengemeenschap Kadanz - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.18. LO - lestijdenpakket 2024 -2025 - verzoek tot agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.19. LO - vakantiejob opvang - aanstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.20. BBO De KIM & De SAM - tijdelijke aanstelling schoonmaakpersoneel juli/augustus 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.21. BBO - Huurovereenkomst Schragenstraat 26 en 26+ - verlenging tot en met 31 december 2024 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.22. Attest van verdeling - Hazewindstraat 83

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.23. Attest van verdeling - Stationsstraat 60

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.24. Attest van verdeling - Stationsstraat 58

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.25. Attest van verdeling - perceel Stationsstraat 235 en 235+ en perceel achterliggend Stationsstraat 149

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.26. OMV_2023154736 (2023.174) - Andrieslaan 18 - beslissing beroep - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.27. OMV 2024_43 - Vichtesteenweg 167 - beslissing

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.28. OMV 2024_48 - Kapelstraat 49 - beslissing

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.29. OMV 2024_33 - Schragenstraat 39 - beslissing

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.30. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.31. PZ Gavers - wijziging dotatie 2024 - verzoek agendering gemeenteraad - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.32. Asverstrooiing - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.33. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.34. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

C.35. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

D.1. Kinesiste BBO - ontvangst nav oppensioenstelling - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 JUNI 2024

D.2. Gemeenteraad van 4 juli 2024 - agendapunten - verzoek agendering - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 19/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.