Deerlijk

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 20 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 20 juli 2021 goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.2. Kerstverlichting 2021-2025 - lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het bestek met nr. 2021-19 en de raming voor de opdracht “Kerstverlichting 2021-2025”, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer worden goedgekeurd.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt 78.000,00 euro excl. btw of 94.380,00 euro incl. 21% btw.

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

  • Verstraete Enterprises, Lettenburgstraat 4 te 8490 Jabbeke
  • Light & More, Oostrozebekestraat 92 te 8770 Ingelmunster
  • Lysen bvba, Boudewijnlaan 5C te 2243 Putte

Artikel 4

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 september 2021 om 10.00 uur.

Artikel 5

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0719-00/61500003/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB) en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.3. Nieuwbouw en renovatie De Kim & De Beuk - elektriciteit woning - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium bv - Arteum Architects, Engelse Wandeling 70 te 8510 Kortrijk-Marke.

 

Artikel 2

 

Het aanbestedingsverslag in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

 

De opdracht “Nieuwbouw en renovatie De Kim & De Beuk - elektriciteit woning” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde E.D.F. NV, Flanders Fieldweg 36 te 8790 Waregem, tegen het nagerekende offertebedrag van 35.738,29 euro excl. btw of 37.882,59 euro incl. 6% btw (2.144,30 euro btw medecontractant).

Artikel 4

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 5772.

Artikel 5

 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0801-00/22100000/BESTUUR/CBS/0/IP-34 (actie A-4.06.1).

Artikel 6

De gunningsbeslissing wordt pas definitief nadat het gunningsdossier bij Agion werd

ingediend en Agion de ontvangst ervan per mail heeft bevestigd.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.4. Aankoop van een telefooncentrale (VOIP) met bijhorende telefoontoestellen - starten plaatsingsprocedure en lijst uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop van een telefooncentrale (VOIP) met bijbehorende telefoontoestellen” wordt opgestart.

Artikel 2

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

  • Hanssens Telecom nv, Kachtemsestraat 290 te 8800 Roeselare
  • Proximus nv, Koning Albert Ii-Laan 27 te 1030 Brussel
  • Cloud Communications, Delacenseriestraat 14 te 2018 Antwerpen

Artikel 3

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 september 2021 om 10.00 uur.

Artikel 4

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0190-00/24100000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie A-2.6.5) en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.5. Aankoop en levering van een compacte veegmachine - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 juni 2021, opgesteld door de verantwoordelijke aankopen en contractbeheer.

Artikel 2

 

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

 

De opdracht “Aankoop en levering van een compacte veegmachine” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding), zijnde Technisch Bedrijf De Kegel, Joseph Cardijnstraat 7 te 9420 Erpe-Mere, tegen het nagerekende offertebedrag van 123.500,00 euro excl. btw of 149.435,00 euro incl. 21% btw.

Artikel 4

 

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2021-10.

Artikel 5

 

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0200-00/24300000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (actie GBB).

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.6. Leveren en plaatsen van 3 fietsoverkappingen - starten plaatsingsprocedure en lijst uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Leveren en plaatsen van 3 fietsoverkappingen” wordt opgestart.

Artikel 2

 

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

  • Velopa nv, Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven
  • Wolters-Mabeg bvba, Leuerbroek 1074 te 3640 Kinrooi
  • Metec Belgium bvba, Bredabaan 853 te 2990 Wuustwezel
  • Abribo Engineering bv, Steenweg Deinze 191 te 9810 Nazareth

 

Artikel 3

 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 september 2021 om 10.00 uur.

Artikel 4

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op jaarbudgetrekening 0220-00/22500000/BESTUUR/CBS/0/IP-2 (actie A-1.02.3) en in het budget van de volgende jaren.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.7. Pedagogisch coördinator zomerschool - einde contract onderling overleg - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.8. Beslissingen algemeen directeur - juli 2021 - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van de maand juli 2021.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.9. Diverse verslagen - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontvangen verslag.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.10. 95-jarige - bezoek ten huize - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit mijnheer Derveaux Lucien te bezoeken in de Gaversstraat 33, 8540 Deerlijk op 4 september 2021 om 14.30 uur en een geschenkmand te overhandigen.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.11. 101 -jarige - bezoek RVT Heilige Familie - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit mevrouw Vande Casteele Marcella te bezoeken in RVT H. Familie op 29 augustus 2021 om 10.00 uur en een geschenkmand te overhandigen.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.12. Kom op tegen Kanker - Dag tegen Kanker - medewerking - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit deel te nemen aan de jaarlijkse campagne 'Dag tegen Kanker' die plaatsvindt op donderdag 21 oktober 2021.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit te kiezen voor optie 1 waarbij de gemeentelijke personeelsleden op 21 oktober 2021 het gele lintje opspelden als teken van solidariteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de 'Dag tegen Kanker' bekend te maken via het gemeentenieuws, op de website en via de digitale infoborden.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.13. Think Pink - lintjescampagne tegen borstkanker - medewerking - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit via haar eigen communicatiekanalen de burgers op de hoogte te brengen van het Bevolkingsonderzoek borstkanker van de Vlaamse Overheid.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit 4 gratis lintjesboxen aan te vragen en de lintjes in de periode van 13 september 2021 tot en met 31 december 2021via de dienst burgerzaken, het gemeenschapscentrum en de bibliotheek ter beschikking te stellen van de bezoekers.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.14. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.15. Jubileum - bezoek feestzaal - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.16. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.17. Scouts Deerlijk - Fancy Fair 2021 - 1 september -5 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits er twee verantwoordelijken aangesteld worden. De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein. De andere verantwoordelijke houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het gemeenschapscentrum d'Iefte op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan cultuur@deerlijk.be.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een speciale machtiging voor de verkoop van sterke drank tijdens dit evenement.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de organisator in aanmerking kan komen voor het verkrijgen van een toelage voor security op fuiven op voorwaarde dat:

          het reglement voor security of fuiven door de verantwoordelijke van de Deerlijkse erkende vereniging ondertekend wordt;

          er een beroep wordt gedaan op de diensten van een door de gemeente aangestelde erkende security-firma;

          er minimaal een beroep gedaan wordt op twee security agenten;

          er na het evenement een aanvraag tot betoelaging wordt ingediend, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier dan kan gedownload worden van de gemeentelijke website. Bij deze aanvraag dienen de voor echt verklaarde facturen en het betalingsbewijs ervan gevoegd te worden.

 

Artikel 5

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

 

Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats.

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.

          De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

          De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

 

Duur

 

Begin

woensdag 1 september 2021 om 19.00 uur

vrijdag 3 september 2021 om 19.00 uur

zaterdag 4 september 2021 om 14.00 uur

zondag 5 september 2021 om 10.00 uur

Einde

woensdag 1 september 2021 om 1.00 uur

vrijdag 3 september 2021 om 1.00 uur

zaterdag 4 september 2021 om 1.00 uur

zondag 5 september 2021 om 1.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 6

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de tijdelijke inname van het openbaar domein Gaverdomein, meer bepaald de kant van het scoutslokaal en het middenplein.

Tijdens de opbouw van 15 augustus tot 31 augustus, tijdens de uitvoering van 1 september tot 5 september en tijdens de afbraak van 6 september tot en met 17 september van de Fancy Fair.

 

Artikel 7

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.18. KVC Deerlijk Sport - BBQ - 29 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits de Covid-coördinator zorgt voor het stipt opvolgen van alle genomen maatregelen om het evenement Covid-veilig te maken.

De eindverantwoordelijke zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein, houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.

 

Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen te worden met het gemeenschapscentrum d'Iefte op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via mail aan cultuur@deerlijk.be.

 

Artikel 3

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

          Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

          Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

          Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

          De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zondag 29 augustus om 11.00 uur

Einde

zondag 29 augustus om 22.30 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

 

Artikel 5

 

De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.19. Straatfeest - Keizelbergstraat - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

•Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

• De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 21 augustus om 11.00 uur

Einde

zaterdag 21 augustus om 18.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

 

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie.  De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.20. Straatfeest - Zandstraat - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

 

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie.

De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.21. Straatfeest - Vlasgaard - 14 augustus en 15 augustus 2021 - aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit straatfeest.

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit evenement mits het strikt en correct toepassen van de coronamaatregelen conform de geldende wetgeving, richtlijnen en vastgelegd in sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op het moment waarop de activiteit plaatsvindt.

 

Artikel 2

 

De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende voorwaarden:

 

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.

Maximaal geluidsniveau: > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min

• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden.

Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.

Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht;

• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve meetplaats;

•Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,15min ofwel LAmax,slow continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door hem aangestelde persoon.

• De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.

 

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:

Duur

 

Begin

zaterdag 14 augustus 2021 om 18.00 uur

Einde

zondag 15 augustus 2021 om 01.00 uur

 

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:

          De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.

          De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking te verlenen.

De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de verkeers- en omleggingssignalisatie. De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de politie.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.22. Preventie - overeenkomst risicobeheersing - bijkomende ondersteuning - goedkeuring

Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.23. OMV_2020060809 - Pladijsstraat tussen 213 en 221 - beslissing beroep - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de beslissing.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.24. OMV 2021_81 - Pikkelstraat 54 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Tanghe - Vantomme wonende Pikkelstraat 54 te 8540 Deerlijk, voor het aanleggen van een zwembad en terras en het bouwen van een bijgebouw, op een perceel gelegen Pikkelstraat 54 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 131 E en (afd. 1) sectie A 131 L.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.25. OMV 2021_86 - Oudenaardse heerweg 46 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Marnix Vanhoutte wonende Oudenaardse heerweg 46 te 8540 Deerlijk, voor het herbouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen Oudenaardse heerweg 46 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie D 201 Z.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.26. OMV 2021_108 - Heestertstraat 68 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Hannes Casier wonende Heestertstraat 68 te 8540 Deerlijk, voor het plaatsen van een zwembad, op een perceel gelegen Heestertstraat 68 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 565 W.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.27. OMV_2021018633 -  Knokstraat, Leemputstraat, Achterstraat, Deerlijkseweg, Harelbekestraat, Blauwe Zwaanstraat, Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat - saneringsproject Evangelieboom - sluiting openbaar onderzoek en rooilijnplannen

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de goedkeuring van de 4 gemeentelijke rooilijnplannen op grondgebied Deerlijk zoals gevoegd in de omgevingsaanvraag OMV_2021018633 te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.28. OMV 2021_103 - Kerkstraat 244 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan de heer Arno Bruyneel wonende Kerkstraat 244 te 8540 Deerlijk, voor het herbouwen van de aanbouw aan de woning, op een perceel gelegen Kerkstraat 244 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 374 P2.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.29. OMV 2021_70 - Patrijsstraat 2 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Domien Tuytens wonende Patrijsstraat 2 te 8540 Deerlijk, voor het aanbouwen van een overdekt terras aan de achterzijde van de woning, op een perceel gelegen Patrijsstraat 2 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 366 P6.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.30. OMV 2021_61 - Groenstraat 57 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en besluit bijgevolg tot het afleveren van de omgevingsvergunning aan Planckaert - Ostijn wonende Groenstraat 57 te 8540 Deerlijk, voor het uitbreiden van de bestaande woning na sloop van een aangebouwde veranda, op een perceel gelegen Groenstraat 57 en met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie E 279 A en (afd. 2) sectie E 280 G, mits te voldoen aan volgende voorwaarde(n):

        Conform de verkavelingsvoorschriften kan maximum 50% van de voortuin verhard worden.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.31. Afsprakennota 2021-25 - opmaak beleidskader stedenbouwkundige lasten ikv pilootproject BRV - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afsprakennota 2021-25 'opmaak van beleidskader voor stedenbouwkundige lasten binnen pilootproject BRV' goed.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.32. Sanering Evangelieboom - Samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, stad Waregem, de gemeente Deerlijk en de Provincie West-Vlaanderen, voor de realisatie van project 22.195 / WAR3013 / DEE3006 / PWV1612/2020/001 "Sanering Evangelieboom", goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.33. Inname openbaar domein - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de lijst in bijlage voor de gevraagde inname(s) van het openbaar domein.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.34. Midzomershopping 2021 - Financiële ondersteuning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de financiële ondersteuning goed te keuren en de uitbetaling te voorzien op het rekeningnummer van Unizo Deerlijk BE76 4635 3544 2195.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.35. Kwartaalrapportering financiën - kennisname

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het kwartaalrapport financiën.

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.36. Individueel bezoldigd personenvervoer - bestuurderspas - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.37. Asverstrooiing - kennisname

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.38. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.39. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.40. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.41. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.42. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.43. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.44. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.45. Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.46. Grafconcessie - hernieuwing - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.47. Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.48. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.49. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.50. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.51. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van CBS van 11 AUGUSTUS 2021

C.52. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de goedkeuringslijst bestelbon G/2021/29 goed te keuren.

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de goedkeuringslijst aanrekening G/2021/43 goed te keuren.

Publicatiedatum: 16/08/2021