Deerlijk

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 20 juli 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.2. Kerstverlichting 2021-2025 - lastvoorwaarden, raming, wijze van gunnen en uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.3. Nieuwbouw en renovatie De Kim & De Beuk - elektriciteit woning - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.4. Aankoop van een telefooncentrale (VOIP) met bijhorende telefoontoestellen - starten plaatsingsprocedure en lijst uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.5. Aankoop en levering van een compacte veegmachine - gunning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.6. Leveren en plaatsen van 3 fietsoverkappingen - starten plaatsingsprocedure en lijst uit te nodigen firma's - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.7. Pedagogisch coördinator zomerschool - einde contract onderling overleg - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.8. Beslissingen algemeen directeur - juli 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.9. Diverse verslagen - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.10. 95-jarige - bezoek ten huize - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.11. 101 -jarige - bezoek RVT Heilige Familie - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.12. Kom op tegen Kanker - Dag tegen Kanker - medewerking - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.13. Think Pink - lintjescampagne tegen borstkanker - medewerking - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.14. Jubileum - bezoek ten huize - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.15. Jubileum - bezoek feestzaal - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.16. Jubileum - ontvangst gemeentehuis - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.17. Scouts Deerlijk - Fancy Fair 2021 - 1 september -5 september 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.18. KVC Deerlijk Sport - BBQ - 29 augustus 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.19. Straatfeest - Keizelbergstraat - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.20. Straatfeest - Zandstraat - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.21. Straatfeest - Vlasgaard - 14 augustus en 15 augustus 2021 - aanvraag - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.22. Preventie - overeenkomst risicobeheersing - bijkomende ondersteuning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.23. OMV_2020060809 - Pladijsstraat tussen 213 en 221 - beslissing beroep - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.24. OMV 2021_81 - Pikkelstraat 54 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.25. OMV 2021_86 - Oudenaardse heerweg 46 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.26. OMV 2021_108 - Heestertstraat 68 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.27. OMV_2021018633 -  Knokstraat, Leemputstraat, Achterstraat, Deerlijkseweg, Harelbekestraat, Blauwe Zwaanstraat, Bilkenstraat, Desselgemknokstraat, Evangelieboomstraat, Waregemstraat - saneringsproject Evangelieboom - sluiting openbaar onderzoek en rooilijnplannen

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.28. OMV 2021_103 - Kerkstraat 244 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.29. OMV 2021_70 - Patrijsstraat 2 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.30. OMV 2021_61 - Groenstraat 57 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.31. Afsprakennota 2021-25 - opmaak beleidskader stedenbouwkundige lasten ikv pilootproject BRV - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.32. Sanering Evangelieboom - Samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.33. Inname openbaar domein - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.34. Midzomershopping 2021 - Financiële ondersteuning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.35. Kwartaalrapportering financiën - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.36. Individueel bezoldigd personenvervoer - bestuurderspas - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.37. Asverstrooiing - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.38. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.39. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.40. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.41. Grafconcessie - toekenning - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.42. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.43. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.44. Grafconcessie - bijzetting - kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.45. Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.46. Grafconcessie - hernieuwing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.47. Grafconcessie - aktename voortijdige beëindiging - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.48. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.49. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.50. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.51. Afvoering van ambtswege - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 11 AUGUSTUS 2021

C.52. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021