Deerlijk

Zitting van 20 JULI 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 20 JULI 2021

1. Wielerwedstrijd GP Marcel Kint - doortocht op 20 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging tot doortocht te verlenen.

 

Artikel 2

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op voorwaarde dat deze niet bevestigd wordt aan verkeersborden noch verkeerslichten.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 20 JULI 2021

2. Trompefeesten - plaatsing vuurschalen/vuurkorven - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen aan wijkraad De Trompe voor het plaatsen van vuurschalen/vuurkorven in open lucht ter hoogte van Verrieststraat 1, op 14 en 15 augustus 2021 naar aanleiding van de Trompefeesten mits volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

 

          Tref voldoende voorbereidingen

 

          Kies een stevige korf of schaal in metaal.

          Zoek een geschikte plaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is en weg van dichte plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken. Ook sneeuw en ijs als ondergrond is geen optie.

          Stel de korf zodanig op dat ze niet kan worden omgestoten.

          Hou voldoende water (emmer), een brandblusdeken en een blustoestel bij de hand.

          Afstand minstens twee meter ten opzichte van brandbare materialen.

 

          Zo maak je vuur in je korf

 

          Maak je vuur steeds aan in open lucht en verplaats je korf nooit naar binnen.

          Hou ook steeds de weersomstandigheden in de gaten. Felle wind is een grote boosdoener, want die kan voor ronddwarrelend vuur zorgen.

          Steek je vuur aan met onbehandeld hout, kolen, … (natuurlijk vaste materialen). Leg je voorraadje niet in de directe omtrek van je brandende vuurkorf.

          Nadat je het vuur hebt aangestoken, scherm je de korf af zodat de toeschouwers – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact met het vuur kunnen maken. Bovendien kan het knetterend vuur zo minder de omstaanders verwonden.

          Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.

          Hou steeds een oogje in het zeil.

 

          DIT MAG NIET!

 

          Een vuurkorf is verboden in een tent, kraam, …

          Gebruik geen vloeibare brandstoffen!

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 20 JULI 2021

3. Fietsrally WTC Moen - doortocht op 24 en 25 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging tot doortocht te verlenen.

 

Artikel 2

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op voorwaarde dat deze niet bevestigd wordt aan verkeersborden noch verkeerslichten.

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 20 JULI 2021

4. Heemfeesten 2021 Chiro Sellewie- plaatsing vuurschalen/vuurkorven - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen aan de raad van bestuur van chiro Sellewie voor het plaatsen van vuurkorven in open lucht ter hoogte van het plein achter het chiroheem, op vrijdag 27 augustus naar aanleiding van de Heemfeesten 2021 mits volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

 

          Tref voldoende voorbereidingen

 

          Kies een stevige korf of schaal in metaal.

          Zoek een geschikte plaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is en weg van dichte plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken. Ook sneeuw en ijs als ondergrond is geen optie.

          Stel de korf zodanig op dat ze niet kan worden omgestoten.

          Hou voldoende water (emmer), een brandblusdeken en een blustoestel bij de hand.

          Afstand minstens twee meter ten opzichte van brandbare materialen.

 

          Zo maak je vuur in je korf

 

          Maak je vuur steeds aan in open lucht en verplaats je korf nooit naar binnen.

          Hou ook steeds de weersomstandigheden in de gaten. Felle wind is een grote boosdoener, want die kan voor ronddwarrelend vuur zorgen.

          Steek je vuur aan met onbehandeld hout, kolen, … (natuurlijk vaste materialen). Leg je voorraadje niet in de directe omtrek van je brandende vuurkorf.

          Nadat je het vuur hebt aangestoken, scherm je de korf af zodat de toeschouwers – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact met het vuur kunnen maken. Bovendien kan het knetterend vuur zo minder de omstaanders verwonden.

          Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.

          Hou steeds een oogje in het zeil.

 

          DIT MAG NIET!

 

          Een vuurkorf is verboden in een tent, kraam, …

          Gebruik geen vloeibare brandstoffen!

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 20 JULI 2021

5. Terre de Feu - Gezinsbond - plaatsing vuurschalen/vuurkorven - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit geen toelating te verlenen voor het houden van een kampvuur,

doch wel machtiging te verlenen aan Gezinsbond Deerlijk voor het plaatsen van vuurschalen/vuurkorven in open lucht ter hoogte van de terreinen van chiro Joeki, op zaterdag 28 augustus om 15.00 uur naar aanleiding van Terre de Feu mits volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

 

          Tref voldoende voorbereidingen

 

          Kies een stevige korf of schaal in metaal.

          Zoek een geschikte plaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is en weg van dichte plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken. Ook sneeuw en ijs als ondergrond is geen optie.

          Stel de korf zodanig op dat ze niet kan worden omgestoten.

          Hou voldoende water (emmer), een brandblusdeken en een blustoestel bij de hand.

          Afstand minstens twee meter ten opzichte van brandbare materialen.

 

          Zo maak je vuur in je korf

 

          Maak je vuur steeds aan in open lucht en verplaats je korf nooit naar binnen.

          Hou ook steeds de weersomstandigheden in de gaten. Felle wind is een grote boosdoener, want die kan voor ronddwarrelend vuur zorgen.

          Steek je vuur aan met onbehandeld hout, kolen, … (natuurlijk vaste materialen). Leg je voorraadje niet in de directe omtrek van je brandende vuurkorf.

          Nadat je het vuur hebt aangestoken, scherm je de korf af zodat de toeschouwers – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact met het vuur kunnen maken. Bovendien kan het knetterend vuur zo minder de omstaanders verwonden.

          Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.

          Hou steeds een oogje in het zeil.

 

          DIT MAG NIET!

 

          Een vuurkorf is verboden in een tent, kraam, …

          Gebruik geen vloeibare brandstoffen!

Publicatiedatum: 26/07/2021