Deerlijk

Zitting van 12 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 12 JUNI 2024

1. Drankvergunning - Pop-up Il Castello - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester keurt de aanvraag tot tijdelijke drankvergunning voor pop-up zomerbar Il Castello goed, mits het naleven van de opgelegde voorwaarden.

 

Artikel 2

 

Van de vergunninghouder wordt geacht de nodige maatregelen te treffen aangaande hygiëne en veiligheid, zoals geadviseerd door HVZ Fluvia en zich, zodra mogelijk, in orde te stellen met de ontbrekende documenten zijnde: kopie keuring verwarmingsinstallaties + kopie keuring elektriciteitsinstallaties.

 

Artikel 3

 

De vergunning is geldig gedurende de looptijd van de pop-up met als startdatum woensdag 12 juni 2024 en einddatum maandag 09 september 2024.

 

Artikel 4

 

Deze vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en kan ten allen tijde worden ingetrokken bij niet-naleving van de toepasselijke regelgeving.

 

Artikel 5

 

De zaakvoerder moet deze vergunning steeds kunnen voorleggen op vraag van de gemachtigde ambtenaren en de politie.

 

Artikel 6

 

Indien de vergunninghouder afziet van de vergunning of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan de gemeente te verwittigen.

Publicatiedatum: 13/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.