Deerlijk

Zitting van 24 FEBRUARI 2021

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 24 FEBRUARI 2021

Dwars Door Vlaanderen - doortocht wielerwedstrijd 31 maart 2021 - tijdelijke bewegwijzering - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen aan K.S.V. Waregem Vooruit vzw tot het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op het openbaar domein voor verwijzing naar de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen die plaatsvindt op 31 maart 2021.

 

Artikel 2

 

De gemachtigde dient zelf te voorzien in de tijdelijke bewegwijzering, rekening houdende met andere vigerende wetgeving.

 

Er mag geen bewegwijzering bevestigd worden aan verkeersborden noch verkeerslichten.

 

De plaatsing van de tijdelijke bewegwijzering mag ten vroegste achtenveertig uur voor de aangelegenheid gebeuren.

 

De verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering dient binnen de achtenveertig uur na de aangelegenheid te gebeuren.

 

Artikel 3

 

De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan de borden of aan derden, die voortspruit uit de opstelling of opstellingswijze van de borden.

De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van de tijdelijke bewegwijzering.

 

Artikel 4

 

Bij gebreke aan machtiging of indien de gemachtigde de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan de burgemeester ambtshalve bevelen de tijdelijke bewegwijzering te verwijderen op kosten en risico van de overtreder.

 

Bij ambtshalve verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering worden deze laatste eigendom van de gemeente.

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 24 FEBRUARI 2021

22e Leeuwenrit - doortocht 6 maart 2021 - intrekking goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit om de toelating van 15 januari 2021 betreffende de oriëntatierit voor auto's op 6 maart 2021, georganiseerd door de Tieltse Automobielclub onder de naam van de 22e Leeuwenrit, in te trekken.

Publicatiedatum: 26/02/2021