Deerlijk

Zitting van 26 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 26 JUNI 2024

3. Feestelijkheden - Embuild Bike Event - doortocht op 22 september 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging tot doortocht te verlenen.

 

Artikel 2

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op voorwaarde dat deze niet bevestigd wordt aan verkeersborden noch verkeerslichten.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 26 JUNI 2024

4. Feestelijkheden - 1e surplace cycloweekend - doortocht op 28 en 29 september 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging tot doortocht te verlenen.

 

Artikel 2

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op voorwaarde dat deze niet bevestigd wordt aan verkeersborden noch verkeerslichten.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 26 JUNI 2024

1. Feestelijkheden - familiewandeling ten voordele van Kom op tegen Kanker - doortocht op 15 september 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging tot doortocht te verlenen.

 

Artikel 2

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op voorwaarde dat deze niet bevestigd wordt aan verkeersborden noch verkeerslichten.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 26 JUNI 2024

2. Drankvergunning - Soes - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester keurt de aanvraag tot drankvergunning voor Soes goed, mits het naleven van de opgelegde voorwaarden.

 

Artikel 2

 

Deze vergunning stelt de vergunninghouder niet vrij van de naleving van alle andere toepasselijke wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en kan ten allen tijde worden ingetrokken bij niet-naleving van de toepasselijke regelgeving.

 

Artikel 3

 

De zaakvoerder moet deze vergunning steeds kunnen voorleggen op vraag van de gemachtigde ambtenaren en de politie.

 

Artikel 4

 

Indien de vergunninghouder afziet van de vergunning of de exploitatie stopzet, dan dient hij daarvan de gemeente te verwittigen.

Publicatiedatum: 28/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.