Deerlijk

Zitting van 19 JUNI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 19 JUNI 2024

1. Feestelijkheden - optocht koninklijke fanfare Sint-Cecilia in samenwerking met Ic Dien - 14 juli 2024 - machtiging en politionele ondersteuning - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit toelating te verlenen voor doortocht van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia in de centrumstraten van Deerlijk, op zondag 14 juli 2024.

 

Artikel 2

 

De burgemeester volgt het advies van PZ Gavers en geeft machtiging voor de optocht van de koninklijke fanfare Sint-Cecilia mits begeleiding van de rondgang door een volgwagen achteraan de stoet.

 

De deelnemers aan de optocht worden geacht de wegcode te respecteren.

Publicatiedatum: 20/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.