Deerlijk

Zitting van 29 MEI 2024

 

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 29 MEI 2024

1. Feestelijkheden - dagdisco - Scouts & Gidsen Deerlijk - 8 juli 2024 - plaatsing vuurschalen/vuurkorven - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen aan Scouts & Gidsen Deerlijk voor het plaatsen van vuurkorven in open lucht op het Gaverdomein, op maandag 8 juli 2024 om 17.00 uur, naar aanleiding van hun dagdisco mits volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

 

        Tref voldoende voorbereidingen

 

        Kies een stevige korf of schaal in metaal.

        Zoek een geschikte plaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is en weg van dichte plantengroei of andere (licht) ontvlambare zaken. Ook sneeuw en ijsondergronden zijn geen optie.

        Stel de korf zodanig op dat ze niet kan worden omgestoten.

        Hou voldoende water (emmer), een brandblusdeken en een blustoestel bij de hand.

        Afstand minstens twee meter ten opzichte van brandbare materialen.

 

        Zo maak je vuur in je korf

 

        Maak je vuur steeds aan in open lucht en verplaats je korf nooit naar binnen.

        Hou ook steeds de weersomstandigheden in de gaten. Felle wind is een grote boosdoener, want die kan voor ronddwarrelend vuur zorgen.

        Steek je vuur aan met onbehandeld hout, kolen, … (natuurlijk vaste materialen). Leg je voorraadje niet in de directe omtrek van je brandende vuurkorf.

        Nadat je het vuur hebt aangestoken, scherm je de korf af zodat de toeschouwers – vooral kinderen – geen rechtstreeks contact met het vuur kunnen maken. Bovendien kan het knetterend vuur zo minder de omstaanders verwonden.

        Doof alle vuur na gebruik, ook kleine smeulresten op de grond.

        Hou steeds een oogje in het zeil.

 

        DIT MAG NIET!

 

        Een vuurkorf is verboden in een tent, kraam, …

        Gebruik geen vloeibare brandstoffen!

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 29 MEI 2024

2. Xavier Vanmeerhaeghe - afvuren vreugdeschoten - goedkeuring

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 29 MEI 2024

3. Feestelijkheden - ouderraad Sint- Lodewijk - familiedag - doortocht op 1 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging tot doortocht te verlenen.

 

Artikel 2

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op voorwaarde dat deze niet bevestigd wordt aan verkeersborden noch verkeerslichten.

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.