Deerlijk

Zitting van 01 SEPTEMBER 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 01 SEPTEMBER 2021

1. Dienst Erfgoed - tijdelijke bewegwijzering wandeling Open Monumentendag- goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen aan de werkgroep Erfgoed Deerlijk tot het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering op het openbaar domein voor verwijzing naar hun wandelzoektocht "Route- 121" in het kader van Open Monumentendag.

 

Artikel 2

 

De gemachtigde dient zelf te voorzien in de tijdelijke bewegwijzering, rekening houdende met andere vigerende wetgeving.

 

Er mag geen bewegwijzering bevestigd worden aan verkeersborden noch verkeerslichten.

 

De plaatsing van de tijdelijke bewegwijzering mag ten vroegste achtenveertig uur voor de aangelegenheid gebeuren.

 

De verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering dient binnen de achtenveertig uur na de aangelegenheid te gebeuren.

 

Artikel 3

 

De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan de borden of aan derden, die voortspruit uit de opstelling of opstellingswijze van de borden.

De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van de tijdelijke bewegwijzering.

 

Artikel 4

 

Bij gebreke aan machtiging of indien de gemachtigde de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan de burgemeester ambtshalve bevelen de tijdelijke bewegwijzering te verwijderen op kosten en risico van de overtreder.

 

Bij ambtshalve verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering wordt deze laatste eigendom van de gemeente.

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 01 SEPTEMBER 2021

2. Begraafplaats - ontgraving - goedkeuring

Publicatiedatum: 02/09/2021