Deerlijk

Zitting van 18 AUGUSTUS 2021

 

Overzicht punten

 

Zitting van BB van 18 AUGUSTUS 2021

1. Begraafplaats - ontgraving - goedkeuring

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 18 AUGUSTUS 2021

2. BuikRock 2021 - afsteken feestvuurwerk - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit machtiging te verlenen mits het in acht nemen van de hierboven vermelde voorwaarden:

 

          de tips van Fluvia in verband met het afsteken van feestvuurwerk dienen in acht genomen te worden en zijn terug te vinden op de website van Fluvia nl. www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig;

          er dient een risico-analyse met plan opgemaakt te worden;

          er dienen voldoende en aangepaste blusmiddelen voorzien te worden.

 

Artikel 2

 

Gezien het in voorkomend geval over consumentenvuurwerk gaat, besluit de burgemeester om niet te voorzien in permanentie van een brandweerploeg van Fluvia. De organisatie dient zelf te zorgen voor voldoende toezicht.

Publicatiedatum: 20/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van BB van 18 AUGUSTUS 2021

3. Pellet @ Home - bewegwijzering - weigering

 

BESLUIT

Artikel 1

 

De burgemeester besluit, op basis van het niet voldoen aan de noodzakelijke criteria voor het plaatsen van individuele bewegwijzering zoals toegelicht in de voorafgaande motivering, de aanvraag van het bedrijf Pellet @ Home te weigeren.

Publicatiedatum: 20/08/2021